Det forundrer visst folk at de gjenværende etter Utøya ikke får tilstrekkelig oppfølging.

Depre­sjon og post-trau­ma­tisk stress-syn­drom er ikke bare-bare. Her er litt om hva som må tas tak i etter Utøya.

Con­ti­nue read­ing «Det for­und­rer visst folk at de gjen­væ­ren­de etter Utøya ikke får til­strek­ke­lig opp­føl­ging.»