Det er gemt å bo på landet

Vi har flyt­tet på lan­det. Det betyr at enkel­te ting er anner­le­des enn de var i for­ste­de­ne, eller som vi er vant med fra byen. Å kun­ne være et sted om ti minut­ter ved å rin­ge Oslo Taxi, f.eks.

nb_NONorwegian