TVNorge, Søndag 13. mars klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

Det som slår med med tanke­felt­te­ra­peu­te­ne, etter å ha dis­ku­tert med dem både her og der og sett dem på TV, er hvor stort omfan­get er av alt de ikke kan.

Con­ti­nue read­ing «TVNor­ge, Søn­dag 13. mars klok­ka 21:30 «For­nuft og følel­ser» Jeg har en gjeste­rol­le som for­nuf­tens røst i en for­løy­et ver­den.»