Be om hjelp

Selv­mord hand­ler om tap av kon­troll og er den ulti­mate måten å gjen­vin­ne kon­troll på.

nb_NONorwegian