RIP Steve Jobs 1955 – 2011

Det var ikke uven­tet, han had­de slitt len­ge. Det begyn­ner å bli ei stund siden folk begyn­te å spe­ku­le­re på om hva som vil skje med Apple der­som Ste­ve Jobs dør. Her er litt om mitt for­hold til Apple.

nb_NONorwegian