Tester som mestrer

Sendt til Dag­bla­det som kom­men­tar til http://www.dagbladet.no/a/20693083/ 2012-03-16 og refu­sert av Dag­bla­det 2012-03-19

nb_NONorwegian