The Beatles klar for iTunes

Da jeg var mind­re var det kon­stant kamp i hei­men om volum­kon­trol­len. Én ting var sik­kert: jeg kom ikke til å være slik mot mine barn, det gikk ikke an å like mer brå­ke­te musikk enn jeg lik­te. Jeg var vak­si­nert. Trod­de jeg. Så kom i rask rekke­føl­ge punk, hip-hop, rap og tech­no, og jeg for­sto at musikk kan være uli­de­lig på man­ge and­re måter enn å være brå­ke­te.

Con­ti­nue read­ing «The Beatles klar for iTu­nes»