Variasjoner over Mindfulness

Jeg ble utsatt for Mindfulness i en tidligere jobb da jeg jobbet sammen med Rebekka Egeland som hadde skrevet bok om temaet. Den har jeg ikke lest. Jeg har lest det Steven C. Hayes har skrevet, rent generelt, om terapi og Mindfulness. Vel, ikke bare hva han har skrevet. Men mye av det han og hans krets har skrevet i det siste. 

Continue reading “Variasjoner over Mindfulness”