Liste over softwareprodusenter som får Mac-en til å fryse og gå ned.

Selv om jeg opplever en gjennomnsnittlig Mac som mer stabil og raskere enn en gjennomsnittlig PC (for ikke å snakke om at Mac-en gjør meg raskere enn en PC gjør), har også Mac-en sine sider. De krasjer og gjør uventede ting, de også. Det er særlig én softwareprodusent som plager vettet av meg. Mozilla.

Firefox for Mac, fra og med 2.0.0.11, er et ustabilt og problematisk dyr. Én ting er at den ikke tåler å ha mange faner oppe, men den krasjer, den nekter å laste hele sider (og av og til laster den ikke css), og av og til nekter den å avslutte fra menyen (jeg får tak i menyen og veldger Quit, eller jeg taster med Eple-Q) og må tas ned med hardere midler. Av og til får Firefox hele Mac-en til å fryse.

Thunderbird fryser også med jevne mellomrom, om enn ikke så hardt som Firefox. Jeg gikk over til Thunderbird fra Mail.app fordi Thunderbird var flinkere til å prate med en av email-leverandørene mine, men nå vet jeg sannelig ikke lenger.

Jeg liker begge programmene når de virker. Firefox har ingen seriøse alternativ så lenge Firefox har flest og best plugins. Thuinderbird, kanskje, men det må i så fall være et mail-program som kan importere filtrene.

Open Source, ja. Mozilla? Jeg vet ikke riktig.