Hvorfor personalledelsen svikter i teknologibedrifter: Hva jeg har tenkt å snakke om på neste First Tuesday

Jeg har mast om å få være en av de som holder innlegg neste First Tusesday. Jeg vet ikke om det blir noe av. Her er det jeg har tenkt å snakke om, til glede for de som ikke kan møte opp og til skadefryd for alle dersom forslaget mitt ikke blir antatt.

I alle bedrifter, også teknologibedrifter, blir det sagt at medarbeiderne er den viktigste ressursen. Teknologibedrifter viser ved praksis at de ikke tar dette veldig alvorlig.

Continue reading “Hvorfor personalledelsen svikter i teknologibedrifter: Hva jeg har tenkt å snakke om på neste First Tuesday”

🙂