Vi øvelseskjører: Rød «L» bak på bilen

Og når vi øvel­ses­kjø­rer, har vi en fin rød «L» bak­på bilen.  I går glem­te jeg å ha den på, og kjør­te fra Aur­skog til Strøm­men. Det er et styk­ke, med både ele­men­ter av lande­veis­kjø­ring og (lett) bykjø­ring.  Og opp­lev­de man­ge fær­re far­li­ge forbi­kjø­rin­ger og gene­rell aggres­siv atferd fra bilis­te­ne bak meg enn jeg plei­er.

Øker den «L»-en egent­lig tra­fikk­sik­ker­he­ten?

nb_NONorwegian