Og når vi øvelseskjører, har vi en fin rød «L» bakpå bilen.  I går glemte jeg å ha den på, og kjørte fra Aurskog til Strømmen. Det er et stykke, med både elementer av landeveiskjøring og (lett) bykjøring.  Og opplevde mange færre farlige forbikjøringer og generell aggressiv atferd fra bilistene bak meg enn jeg pleier.

Øker den «L»-en egentlig trafikksikkerheten?

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!