Vi øvelseskjører: Rundkjøring

Skal man lære å krys­se rund­kjø­rin­ger, må man lese boka. Det hol­der ikke å se på hvor­dan de and­re gjør det.

 

 

Når man skal inn i ei rund­kjø­ring, har man vike­plikt for tra­fik­ken fra venst­re.

Man blin­ker bare inn i rund­kjø­rin­ga hvis man skal til høy­re. Man blin­ker bare ut av rund­kjø­rin­ga hvis man ikke skal til høy­re.

Skal man krys­se midt­lin­ja til rund­kjø­rin­ga hol­der man mot venst­re; hvis ikke, mot høy­re.

Hvor vans­ke­lig er det, egent­lig? Tyde­lig­vis vans­ke­lig nok for vel­dig man­ge.

 

 

nb_NONorwegian