Vi øvelseskjører: Veien til førerkortet

I mitt eksemp­lar av den legen­da­ris­ke Vei­en til fører­kor­tet (Auto­ri­ser­te Tra­fikk­sko­lers Lands­for­bund, 2009) står det på side 57 føl­gen­de for­slag om hvor­for en tra­fi­kal hand­ling  ikke ble utført av føre­ren med den pre­si­sjon, flyt og tem­po som situa­sjo­nen kre­ver:

De fysis­ke lover er over­skre­det.

Det­te set­ter hvor­for Shel­don ikke har fører­kort i et nytt per­spek­tiv.

nb_NONorwegian