Om forskjellen mellom uenighet og konflikt

Jeg ser, ofte, at ordene konflikt og uenighet brukes om hverandre. Her er litt om hva forskjellen er og hvorfor den er viktig.

Uenighet

Når mennesker er uenige, betyr det at alle som er involvert, vet hva alle mener. Folk snakker til hverandre om det de er uenige om, og alle vet hvem som er på hvilken side. Det definerende elementet i uenighet er at folk snakker med hverandre. Snakker de med hverandre i affekt, kalles det krangel. Uenighet dreier seg om innhold. Mennesker som har folkeskikk og som bruker den, kan komme godt ut av det etter en uenighet, selv når den går over i krangel. Mangler noen av de uenige folkeskikk, vil de som er uenige typisk krangle, bruke f.eks. hersketeknikker eller usaklige argumenter, og skitne knep for å få sin side til å vinne. En god krangel ender opp med at man klarer å snakke sammen igjen etterpå, enten krangelen har ført til enighet eller ikke. Av og til kan man ikke bli enige, men man kan i det minste bli enige om hva hver side mener, og hvorfor, og å ta hensyn til hverandres forskjellige oppfatninger eller synspunkter.

Konflikt

Når mennesker er i en konflikt, betyr det at en eller flere av deltakerne i konflikten, ofte alle, ikke snakker med hverandre. Følelsene er så sterke og antagelsene om motpartene så steile, at det antas at motparten ikke kan eller vil høre. Ofte er det slik under en konflikt at deltakerne snakker med alle unntatt den det gjelder. Det definerende elementet i konflikten er at det folk ikke snakker med hverandre. Konflikt dreier seg om form. Kommunikasjon blir basert på antagelser, folk går bak ryggen på hverandre, og det er ikke ønske om å komme den andre i møte slik at det blir en felles forståelse.

Hvorfor forskjellen er viktig

Mennesker som er uenige, men ikke i konflikt, snakker med hverandre. Mennesker som er i  konflikt snakker ikke med hverandre.

I sammenhenger hvor det ikke gjøres noe skille mellom uenighet og konflikt, vil enhver diskusjon hvor følelsene er sterke – og i enkelte tilfeller enhver uenighet – bli slått ned på for å unngå konflikter. Resultatet av dette blir:

  • Uenigheter blir ikke diskutert.
  • Misforståelser blir ikke oppklart.
  • Diskusjoner blir ikke ført videre.

I stedet for at mennesker som er uenige får snakket sammen og skværet opp, går de i konflikt. I en arbeidsplass som skyr uenighet og krangel, vil uenighet gå over i konflikt. Konfliktsky arbeidsplasser genererer konflikter.

Krangler er ikke nødvendigvis av det gode. Skal en krangel bli fruktbar, må deltakerne utvise folkeskikk. Man snakker med hverandre med intensjon om å komme til om ikke enighet, så i det minste felles forståelse, og man sier ingenting til andre som man ikke sier til den det gjelder.

Krangler er aldri ønskelig, men de bør ikke være uønsket, heller.