Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?

Jeg blir temmelig ofte, og en god del i det siste pga visse blogginnlegg, spurt om hvilke tester man bør være sertifisert på. Jeg lurer på å stille det litt på hodet: Hvem er interessert i et kurs hvor man lærer det personlighetstestene viser?

Det Norske Veritas har en sertifiseringsordning (min naturlige beskjedenhet hindrer meg i å skryte veldig mye av hvorfor og hvem og sånn) som sikrer at den sertifiserte kan eller bør kunne gi en etisk forsvarlig testtillbakemelding. Men det er langt fra å være DNV-sertifisert til det å faktisk skjønne hva en personlighetstest viser, hvorfor den gjør det, og hva resultatet viser om hvorvidt vedkommende duger til jobben eller ikke – og om vedkommende duger bedre enn de andre kandidatene.

Skal man kunne si noe sånt, holder det ikke å være sertifisert på testen. Man må vite noe vesentlig om de modellene som testen er basert på – og kunne se dette igjen i lys av psykologisk kunnskap.

Allerede i tittelen her har jeg nok skremt folk. Personlighetstmodeller, liksom. Det vi vil vite noe om er jo kjøtt og blod.

Det sagt: Hvem ville vært interessert i å bli kurset både bredere og dypere enn det en testsertifisering gjør? Hva ønsker dere i så fall å vite? Hva ønsker dere å bruke det til?

Mange gode responser = kurs. Jeg bare nevner det.