Utmeldt

Fra og med i dag er jeg ikke len­ger med­lem av Norsk Psy­ko­log­for­ening. Jeg er imid­ler­tid med­lem av Psy­ko­logi­for­bun­det samt Sam­funns­vi­ter­ne.

– Jeg har en natur­lig skep­sis til alle som for­sø­ker å blan­de pro­fe­sjon og fag­for­enings­ar­beid

Stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg i Tids­skrift for Norsk psy­ko­log­for­ening, nr 10/2014, side 813

nb_NONorwegian