Fra og med i dag er jeg ikke lenger medlem av Norsk Psykologforening. Jeg er imidlertid medlem av Psykologiforbundet samt Samfunnsviterne.

– Jeg har en naturlig skepsis til alle som forsøker å blande profesjon og fagforeningsarbeid

Statsminister Erna Solberg i Tidsskrift for Norsk psykologforening, nr 10/2014, side 813

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!