Fra Teknisk Ukeblad 11. februar 2015

«Tester dobler sjansen å ansette riktig person»

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!