Om den beste artikkelen om ordentlig vitenskap og tøysevitenskap

Kurt Lewin skal ha sagt at det ikke er noe som er så nyttig som en god teori. Teorier, slik de forstås innen vitenskap, er rammeverk som består av solid testede hypoteser og som er vist å kunne brukes til kontroll eller prediksjon. Har du en god teori, da kan du si noe om hvordan verden kommer til å bli dersom du gjør sånn eller slik – innenfor det domenet som teorien omfatter. Også slik innenfor psykologi. Har du en god forståelse av teorien bak verktøyet du bruker, blir verktøyet mye nyttigere. Skjønner du ikke teorien, da bruker du metoden feil. Har du ingen underliggende teori, da har du heller ingen metode. 

En tekst som forklarer dette så godt at hvem som helst burde ta poenget, er Richard Feynmans tale til avgangsstudentene ved Caltech i 1974. Talen blir ofte gjengitt under tittelen Cargo Cult Science. Den er gjengitt i selvbiografien hans, Surely you’re Joking, Mr. Feynman. Den er lagt ut overalt på nettet. Les den. Gjerne ca. en gang i året. Jeg leser den 11 mai hvert år, på Feynmans fødselsdsag. 

Feynman forteller om et artig fenomen som oppsto på noen av stillehavsøyene etter 2. verdenskrig. Det viste seg at de stillehavsøybeboerne hadde lagt merke til at amerikanerne jevnlig fikk tilsendt forsyninger med fly. Så de bygde modeller av landingsstriper med modeller av kontrolltårn og desslike. Komplett med mann i tårnet med spaker og hodetelefoner. Og ventet på at det skulle komme forsyninger. Det er ikke alle som burde le av dette – de gjør lignende ting selv.

Det holder ikke at det ser ut som vitenskap. Det må faktisk være vitenskap. Det er ikke nok at det er tall (av og til må det være mye tall, av og til trenger det ikke være så mye tall). Men det må være tenking. Resonnering. Begrepsanalyse. Avklaring. Prinsipper som sier noe om hvilke spørsmål som skal stilles og hvorfor. Hvilke føringer verden setter.

Det er ikke for ingenting at Feynman bruker pedagogikk og psykologi som eksempler. Og det er tragisk at profesjonsstudiet i psykologi – i hvert fall ved Universitetet i Oslo – er så å så kjemisk fritt for teori. Hvis du tror det er teori bare fordi det er skriftlig, har du ingenting med å le av stillehavsøybeboerne.