Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

For å ta det viktigste først:

 • WISC er en IQ-test. PPT er instruert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en IQ-test, og har barnet ditt tatt WISC, så er IQ (blant annet) blitt målt.

Dette betyr at for å administrere (altså å gi et barn oppgavene i testen) og for å tolke den, trengs det formelle og uformelle kvalifikasjoner. For å ta de formelle først:

 • Man må være psykolog eller en variant av pedagog:
  • Autoriserte psykologer
  • Master i spesialpedagogikk eller pedagogikk med fordypning i pedagogisk/psykologisk rådgivning (UiO)
  • Cand.ed. og cand.paed. med fordypning i pedagogisk/psykologisk rådgivning (UiO)
  • Cand.paed.spes. (UiO) 
 • Det står mer utfyllende her, Men summa summarum: Det er et ufravikelig krav fra leverandøren av WISC at skal man tolke WISC, så skal man minst ha denne bakgrunnen.

Det ovenstående er faktisk alt som rent faktisk kreves. Men etter min og mange andres mening er dette ikke nok. Man bør ha kurs i tillegg, og det er det flere som tilbyr. Men kursene er ikke sertifiseringskurs, de er påbygningskurs, og det plikter kursholder å opplyse om. De kvalifiserer ikke mennesker som ikke har den grunnleggende formalkompetansen.

Det som kreves av uformell kompetanse er de tingene man ser at noen har og noen ikke har og som kan oppsummeres som det å kunne sette scene for at omstendighetene rundt selve testen blir slik at kandidaten som skal testes føler seg trygg og gjør sitt beste. 

WISC er ikke noe enkelt instrument. Det er mange måter å tolke WISC på. WISC-IV er basert på en helt bestemt intelligensmodell, CHC-modellen, som gjør det lettere å bli enig om tolkning. Men det er fortsatt rom for strid blant de lærde.

Derfor finnes det ikke noen liste hos noen om hvem som er autorisert til å administrere WISC: Veldig mange kan, og noen få av disse gjør; Svært mange kan ikke men gjør likevel. Så skal barnet ditt testes, så samarbeid og vær positiv, men får du et resultat som virker rart, eller tilbakemelding fra barnet ditt som du ikke er fornøyd med: Sjekk om den som utførte testen faktisk var kvalifisert. Mange i PPT og BUP vet ikke eller bryr seg ikke om kravene. Det er en grunn til at de er der. «Mennesker» som tema er vanskelig, og særlig de som på en eller annen måte får nytte av en WISC.