Se ekte personlighetstesting med Big 5!

For de som virkelig er interessert i dette med personlighetstesting – og kanskje særlig for de som er interessert i Big 5, finnes det nå en ypperlig anledning til å se dette i praksis.

I sommer har Else Kåss Furuseth hatt et show på TV2, hvor et av de faste innslagene er intervju med kjendis. I denne forbindelse har alle kjendisene blitt testet med NEO-PI. Poenget med dette har vært å finne ting å spørre om basert på personlighet.

Testen vi har brukt måler hvordan mennesker skårer på de fem store personlighetsfaktorene som de fleste personlighetsforskere i våre dager er enige om er den beste teoretisk funderte beskrivelsen av normal personlighet

De fem store

  • ekstraversjon/styrke (extraversion)
  • varme/medmenneskelighet (agreeableness)
  • kontroll/planmessighet (conscientiousness)
  • temperament/følelsesmessig stabilitet (neuroticism)
  • kultur/åpenhet for erfaringer (Openness to Experience)) 

regnes som fem dimensjonene som  relativt utfyllende beskriver mennesker på et nyttig abstraksjonsnivå. De fem faktorene er uavhengige av hverandre. De kan deles opp i fasetter – fordi de er sekkebetegnelser på personlighetstrekk. NEO-PI f.eks. beskriver Big 5 med seks fasetter for hver dimensjon, mens andre tester typisk har like mange eller (vanligvis) færre faktorer. Dette er ikke helt liketil. Dimensjonene er funnet etter mange års forskning, og forskere er ikke helt enige om hva de bør hete – men de er ganske enige om hva de dekker.

NEO-PI er altså en av mange tester som måler Big 5. Den er nok den personlighetstesten som er mest kjent blant akademikere for tida. Den er nok mest brukt innen forskning, mens enkelte psykologildsjeler har jobbet for å få den i mer alment bruk. Den er utviklet av Paul Costa og Robert McCrae, og trekker videre på arbeid utført blant annet av Hans Eysenck. Costa & McCrae har jo sin egen personlighetsmodell, femfaktormodellen, som NEO-PI er utviklet på bakgrunn av. Selv mener særlig Paul Costa at det er forskjeller mellom Big 5 og femfaktormodellen. NEO-PI regnes likevel for å være den mest brukte personlighetstesten som er basert på Big 5. 

Episodene ligger ute på TV2 Sumo. Det betyr at dersom du er interessert i personlighetstesting, er det mulig å få sett personlighetstesting demonstrert på ganske pedagogisk manér. Fasettene blir vist på skjermen, og resultatet blir oppsummert. Intervjuspørsmålene er valgt ut på bakgrunn av testene. Vi får se at spørsmålene borer ganske dypt.

Vi har nettopp avtalt at vi blir med på neste sesong, så det blir flere anledninger til å få se personlighetstesting i felten.