Det er ikke religion som er problemet.

Vi kommer ikke noen vei med noen debatt om hva som skal gjøres så lenge vi setter kjerra foran hesten.

De grunnleggende mekanismene for atferd (og endring av atferd) sier at de umiddelbare konsekvensene av atferd er de som fører til endring av atferd.

Religion er et abstrakt begrep. Abstrakte begreper kan ikke endre atferd. Det kommer ikke en Religion (eller en Holdning eller en Verdi) rett etter at du har gjort noe for å gi tilbakemelding.

Det er greit å legge skylda for handlinger på religion, holdning eller verdier. Og å forsøke å endre dem. Men det å forsøke å endre dem, er som å forsøke å endre hastigheten på en bil ved å gjøre noe med speedometernåla.

Det som fremkaller den type atferd som vi gjerne kaller viljestyrt, er det et menneske opplever rundt seg i hverdagen. De konsekvensene atferden har for deg der og da.

Det å følge regler og bud, f.eks., det er noe vi lærer oss i løpet av oppveksten. Vi lærer oss det ved at vi opplever, stadig vekk, at dersom vi følger budene og reglene, skjer det noe som gjør at vi fortsetter å følge dem. Bortsett fra hos de som får manglende eller sviktende oppdragelse og følgelig ikke lærer seg at det nytter å gjøre ting.

Vesten er spesiell her. Kulturen vår er gjennomsyret av at vi får det vi fortjener, på godt og vondt, og at vi følgelig bør være påpasselig med hva vi gjør.

Religion, verdier og holdninger er sekkebetegnelser på observert atferd. De påvirker ikke atferd, tvert i mot, de er konsekvenser av hva vi har lært. 

Ikke legg skylda på terrorhandlingene i Paris på Islam. Det er ikke religionen som fordeler konsekvenser, det er mennesker. Disse menneskene har igjen lært seg å fordele konsekvenser av andre mennesker. Islam er et biprodukt, ikke en årsak.

Vel kan det gi mening å legge skylda på religion – hvis man da rent spesifikt mener hele kulturen og de rammeverkene og føringene som kulturen er selektert til å sette. Men da snakker du om veldig mye på en gang – så mye at det blir veldig vanskelig å si rent konkret hva man må endre på.

En opplyst debatt ville vært en debatt som rent konkret tok for seg hvilke umiddelbare betingelser i menneskers nærhet som skaper fanatikere, og hva som kan gjøres med det når man bor veldig, veldig langt unna.

Det kommer vel neppe til å skje.