Hvorfor lang utdannelse hos lærerne ikke hjelper: Les og lær.

Forskere har funnet ut at det ikke hjelper å ha lærere med lang utdanning. Dette kommer av at karakterer først og fremst skyldes to ting: Hvor intelligent man er, og hvor arbeidssom man er.

Elevenes bakgrunn har altså svært mye å si for hva slags karakterer de får, men ikke hvilken som helst bakgrunn: Biologi spiller stor rolle.

Hvor stor rolle, er nok engang blitt gjenoppdaget av forskere, ifølge oppslag i Aftenposten 2015-11-24.

Det forskerne har funnet ut, er at 

Gode karakterer fra grunnskolen og høyt utdannede foreldre teller mer enn at læreren er høyt utdannet.

Dette er nok journalistspråk – det som er funnet, er antagelig at svært mye av variasjonen i karakterer skyldes variasjon i ovennevnte. Og hvordan kan dette forstås, i lys av annen forskning?

Jo,

  1. Karakterer i barneskolen har stor sammenheng med intelligens – jo lavere ned i skoletrinn, desto større betydning har intelligens for karakterer
  2. Intelligens er arvelig. Det er sammenheng mellom utdannelse og intelligens. Det er ikke utdannelsen hos foreldrene som slår ut for barnas karakterer, men intelligensen de arver fra sine foreldre. 

Dette stemmer med annen forskning. Det er et veldig artig kapittel i Freakonomics som viser det samme.

Hva slags konklusjon kan man trekke av dette?

Jo, i hvert fall i Norge er det slik at utdannelsen til lærerne spiller liten rolle. Det man nesten må se på da, er dette:

  • Lærer lærerne det de faktisk bør lære?
  • Bruker lærerne de metodene de faktisk bør bruke?