Om «nasjonal intelligens», inntekt – og piratkopiering!?

IT-avisen, blant kjennere ofte omtalt som itte-avisen, presenterer et studie de har funnet på torrentfreak, men som faktisk er publisert på et universitet som forekommer meg å være ekte. Universitetet i München har forskning som viser at de landene hvor folk er dummest, har høyest forekomst av piratkopiering.

Litt overfladisk lesning av artikkelen viser at forfatterne mener at det er en kausal sammenheng her. I de landene hvor folk er så dumme at de ikke skjønner sitt eget beste, piratkopierer folk mye, og det fører til stagnering i kreativitet og innovasjon. For hvem gidder vel å være kreativ og innovativ dersom de ikke får noe igjen for det?

Men, vel, det kan innvendes en del mot dette.

For det første er nasjonal IQ noe som ikke finnes. At Lynn og Vahnhanen (2002) er celebrated er én ting man kan si. Infamous er et annet ord som også hadde passet. Rubbish er et ord som er blitt brukt flere ganger, f.eks av John Raven (han som står bak IQ-testene som Lynn og Vanhanen bruker) (personlig kommunikasjon ved flere anledninger).  

Gjennomsnittlig IQ i et land er 100. Det går ikke an å sammenligne IQ på tvers av nasjoner eller kulturer. 

Dernest, siden resonnementet i utgangspunktet er feil, er det mulig å se på forfatternes forståelse av kausalitet. Hvis man godtar at det er dumt å piratkopiere (noe som er diskutabelt), og hvis man godtar at dumme mennesker tar dumme valg (akkurat her er jeg enig med forfatterne), så er det en sammenheng mellom lav IQ og piratkopiering. Men, atså, hvis gjennomsnittlig IQ i et land er 85, da er ikke piratkopiering utbredt, for da er det ikke mange nok i landet som er smarte nok til å bruke bittorent. Eller til å tjene nok til å kjøpe kulturprodukter lovlig. 

Det vi vet, er at IQ-skårer er lave i land hvor det står dårlig til med økonomien. Alt som korrelerer med dårlig inntekt, vil følgelig være korrelert med lav IQ. Dette har forfatterne tatt opp. De mener altså å ha påvist at i Afrika piratkoperer de fordi de er dumme, og ikke bare fordi de er fattige. Jeg er takknemlig hvis noen kan forklare resonnementet deres slik at jeg skjønner det. På meg virker det som om de har isolert faktorer uten helt å skjønne at det må et resonnement bak for at teknikken deres skal fungere. Men jeg vet ikke.  

Inntil videre er det lite som tyder på at forfatterne har oppdaget annet enn at mennesker som tjener dårlig og som ikke har kultur for å løse IQ-tester, likevel oppsøker kultur. 

Jeg skulle likt å se dem besvare følgende: Går det virkelig ut over kreativitet og innovasjon at mennesker som er så fattige at de ikke har råd til å betale kultur, tilegner seg den på ulovlig vis? Alternativet er jo at de som produserer kultur uansett ikke får penger, mens konsumentene heller ikke får glede av det?