Er det kjønnforskjeller i personlighet mellom kvinner og menn?

Hvis du ser i litteraturen, og da særlig i kjønnsforskningslitteraturen, vi du se at det ikke er forskjeller i personlighet mellom kvinner og menn. I hvert fall ikke så mye å skrive hjem om.

Her er en analyse av hvordan 6576 kvinner og menn har besvart www.personlighetstesting.no.

Hvis du ser helt overordnet på det, altså på Big 5-dimensjonene, er forskjellene, vel, de er ikke så store.

 

Forskjell i personlighet mellom menn og kvinner, N≈6576

Kvinner Menn
Ekstraversjon 50 49
Omgjengelighet 52 45
Planmessighet 51 47
Nevrotisisme 51 47
Åpenhet for erfaringer 51 48

Men ser vi på fasettnivå får vi et noe annet bilde.

En mulig forklaring på at man ikke finner store forskjeller mellom kvinner og menn, er at studiene bare har brukt de fem hovedfaktorene. Det finnes kjønnsforskjeller hvis man bruker tester med større oppløsning. I Del Giudice, Booth & Irwing (2012) viser det seg at 16PF, som da har seksten faktorer, finner man kjønnsforskjeller. Grunnen til at det er vanlig å bruke Big 5-tester uten fasetter er ganske enkelt at det er vanskelig å få folk til å fylle ut lange spørreskjemaer i undersøkelser. Så hva er forskjellene på Grendels Big 5-test med 30 fasetter, tatt av ca 7000 mennesker?

Forskjell i personlighet mellom menn og kvinner, N≈6576, 30 fasetter

wdt_ID Fasettnavn Kvinner Menn Differanse
1 Varme 50 48 2,0
2 Sosiablitet 51 47 4,0
3 Selvmarkering 51 47 4,0
4 Aktivitet 51 48 3,0
5 Spenningssøking 50 49 1,0
6 Positive følelser 51 46 5,0
7 Tillit 50 49 1,0
8 Rettfremhet 51 47 4,0
9 Altruisme 51 47 4,0
10 Føyelighet 50 49 1,0
Fasettnavn Kvinner Menn

Fortsatt nesten ingenting. Et halvt standardavvik i forskjell på én av fasettene, men stort sett er det veldig lite som skiller.

Så dersom man vil ha det til at det er betydelige kjønnsforskjeller, må man i så fall begynne å se på semantikken i personlighetstestene. Menn og kvinner svarer nesten helt likt, men mener de det samme med svarene? Sannsynligvis er det noe der, fordi menn og kvinner oppfører seg forskjellig i enkelte sammenhenger – særlig sosiale – selv om de bruker de samme uttrykkene om det de gjør.

Kvinner er f.eks. ikke spesielt mer sosiale, utadvendte eller opptatt av andre mennesker enn menn. Forskjellene i Big 5-skårer er små. Men det er likevel betydelige forskjeller mellom kjønn i faktisk utvist atferd.

F.eks. at denne testen er tatt av 4244 kvinner og 2332 menn – 65% kvinner, 35% menn. Kvinner er mer sosiale enn menn, men Big 5-tester viser ikke sånne forskjeller. Man kan lure på hvorfor.


Referanse

Del Giudice M, Booth T, Irwing P (2012) The Distance Between Mars and Venus: Measuring Global Sex Differences in Personality. PLoS ONE 7(1)