De mest populære artiklene på blog.grendel.no i 2021

En tradisjon jeg forlot for noen år siden, uten at jeg vet hvorfor, er å skrive litt om de mest populære artiklene fra året før. Debattartiklene jeg la ut her for lenge siden er det sjelden noen som leser. Ikke så rart; de er gamle 🙂 Og jeg har gjentatt meg selv andre steder. Det er mest fagartikler som folk leser her. De fleste artiklene er færre enn tre år gamle, men det er noen klassikere (mer enn fem år).

De mest populære - fra 10. plass og oppover!

10. Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker (Klassiker).

Jeg fikk en del pepper for denne. Men hovedbudskapet er klart: Mennesker som fag og tema er veldig komplisert. Likevel eksisterer det en farlig myte om at dersom man skal jobbe med mennesker, trenger man ikke kunne noenting så lenge man er empatisk. Om hvor galt det fører av sted, har jeg skrevet om her.

 
 

9. Religion utelatt i psykologiutdanningen 

Min erfaring som terapeut og som psykolog er at psykologer enten er avvisende til, og uinteresserte i religion, eller de er kristne. Flere av klientene mine har fortalt meg at jeg er den første psykologen de har gått til som a) har rimelig grei oversikt over bibelen og kristendommens historie og b) ikke ser på religiøsiteten deres som det største problemet deres. Ofte ikke som en del av problemet i det hele tatt.
I og med at religion og religiøsitet spiller såpass stor rolle i mange menneskers liv, er det sært at psykologer er så lite interessert i å sette seg inn i det. Én ting er religionspsykologi, som er et felt for seg, men det er ikke det jeg snakker om. Det jeg snakker om er å lære å ta religiøse klienter på alvor. 

8. https://shiny.grendel.no/STYRK/

Hvis du har lest boka Petter Schjerven og jeg ga ut om moderne personlighetspsykologi populært forklart, så kjenner du til testen på https://www.personlighetstesting.no/. Her kan du regne ut hvilket yrke man trives best i med dine skårer. Ganske populært.

7. Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)? (Klassiker)

Jeg vet ikke hvor aktuell denne er lenger, men den var aktuell på et tidspunkt hvor useriøse aktører tilbød seg å tolke evnetester utført på barn. Det skjer av og til at mennesker uten formell faglig kompetanse gjør slikt fordi lovverket ikke er kjent. 

 

6. Om stress og depresjon, og hvordan man ser forskjell

Stress later til ikke alltid å være veldig godt forstått ute blant behandlere. Det er ikke så veldig lett å se forskjell, men man må vite at det er en, og hvorfor det er viktig.

5. Evner i Kompani Lauritzen

 I «Kompani Lauritzen» skal kjendiser gjøres til den beste utgaven av seg selv, basert på filosofien til en mann som glemmer alt han har lært hvis han er stresset. Det er ganske lett å se at han lykkes best med de som har de beste forutsetningene fra før. Men det er artig underholdning.

4. Er det kjønnforskjeller i personlighet mellom kvinner og menn?

 Ja, det er systematiske kjønnsforskjeller, sier forskere som har sett på dataene mine. De er ikke store, men de er der, og de gjør seg gjeldende over tid – fordi småting som gjentas mange ganger over tid, blir store.
Poenget mitt med dette studiet er egentlig å vise at det ikke er veldig store kjønnsforskjeller på helt aggregert nivå – De fem Big 5-skårene har ikke allverdens til forskjell. På fasettnivå, derimot, er det en del. Og nok til å si at det er systematiske forskjeller mellom kvinner og menn.

De mest populære - pallplass!

3. Om forskjellen mellom uenighet og konflikt (Klassiker).

Den viktigste forskjellen mellom uenighet og konflikt er hvordan følelser håndteres. Genialt forklart av Jan Atle Andersen under en forelesning jeg var på for mange år siden, og utbrodert i «Folkeskikk og uskikk på jobben.» 

2. Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser (Klassiker).

Overordnet om WISC, for de som ønsker utredning av barn for å finne ut om de kjeder vettet av seg på skolen fordi de lærer for raskt. 
 

1. Hvordan lese en WISC

 Det blir mye WISC her. WISC er altså en intelligenstest som brukes veldig mye ved utredning av skolebarn, og den er kinkig fordi det å forstå hva resultatene betyr er ganske krevende. Det kan ha store konsekvenser for barn, dersom den som tester leser resultatene feil. 
Jeg tenker av og til på å skrive et stort dokument som tar for seg alt. Men jeg tror en del foreldre trenger det litt stykkevis, så spesialiserte artikler for bestemte spørsmål tror jeg kanskje ikke er så dumt.
Uansett – det sier sitt at denne tre år gamle artikkelen var den mest leste i fjor.