Hvorfor de yngste barna i klassen får ADHD-diagnose

Jo lenger ut i skoleåret man kommer, dess mer krevende blir oppgavene. De yngste barna i klassen vil få størst utfordringer fordi de ikke har kommet så langt i den nevrologiske utviklinga som de eldre. Dette er normalt, de yngste må ta seg sammen litt mer enn de eldste for å få til det samme. Dette vil normalt fungere helt fint for flesteparten av barna. 

Hvorfor de yngste barna i klassen får ADHD-diagnose
Hvorfor de yngste barna i klassen får ADHD-diagnose

Men ikke de med ADHD. ADHD er en svikt i evnen til å prioritere. Det betyr at ADHD viser seg når oppgaver krever planlegging. De yngste barna i klassen som har ADHD vil ha større problemer med organisering enn de eldste barna i klassen med ADHD. Jo eldre man er, jo lettere har man for å kompensere for de problemene ADHD gir fordi den nevrologiske modningen har kommet lengre. Derfor vil de yngste i klassen med ADHD slite mer enn de eldste barna i klassen med ADHD. 

Det er ikke slik at risikoen for å få ADHD henger sammen med når på året man er født. Det er slik at sannsynligheten for at ADHD oppdages øker med hvor gammel man er i forhold til de andre elevene i klassen.

Hvis dette ikke er innlysende, vet man ikke hva ADHD er for noe. 

Det er heller ikke slik at barna dopes ned.  Ritalin er en stimulant, den øker hastigheten til noen av prosessene i hjernen. Den demper ikke uro, den reduserer grunnen til at hjernen produserer uro.