Fritt behandlingsvalg – hva nå?

Vik­tig bud­skap! Det­te er en per­son som har kjent på krop­pen hva det vil si å ikke bli hørt eller sett. Nå står han og man­ge hund­re i fare for å mis­te et ver­di­fullt til­bud. Del gjer­ne den­ne video­en og støtt opp rundt de som tren­ger hjelp!

Fritt behandlingsvalg skal avvikles i løpet av 2023.

nb_NONorwegian