Fritt behandlingsvalg – hva nå?

Viktig budskap! Dette er en person som har kjent på kroppen hva det vil si å ikke bli hørt eller sett. Nå står han og mange hundre i fare for å miste et verdifullt tilbud. Del gjerne denne videoen og støtt opp rundt de som trenger hjelp!

Fritt behandlingsvalg skal avvikles i løpet av 2023.