Shoppingopplevelser – klær

Som moder­ne mann med pappa­per­mi­sjon vet jeg mer om klær, tror jeg, enn det som var typisk for for­gjen­ge­re mine. Jeg kan vas­ke klær på 40 eller 60 gra­der, vet hva slags klær som tåler Milo, vas­ker rosa plagg for seg førs­te gan­gen, kan sjek­ke om klær tåler tørke­trom­mel, etc. Ikke desto mind­re er fasi­ten for en hyg­ge­lig shop­ping­opp­le­vel­se at jeg kan si etter­på at «Det var fort gjort».

Con­ti­nue read­ing «Shop­ping­opp­le­vel­ser – klær»