banalens ytterpunkter

Det er ikke til å komme fra at jeg har lest en god del tung litteratur. jeg har et grunnfag i kunstig intelligens og en profesjonseksamen i psykologi, og har tilmed lest bøker som ikke sto på pensumlista. og var det noe vi lærte da vi studerte, så er det at terapi er, i mangel av et dekkende norsk ord, profound. Det handler tross alt om ånd. Psyke. Ψ.

Continue reading “banalens ytterpunkter”