Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

For å ta det viktigste først:

  • WISC er en IQ-test. PPT er instruert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en IQ-test, og har barnet ditt tatt WISC, så er IQ (blant annet) blitt målt.

Continue reading “Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?”

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det viktigste først:

  • WISC er en intelligenstest. PPT er instruert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intelligenstest, og har barnet ditt tatt WISC, så er intelligens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår.
  • Du har rett til å få kopi av de to første sidene av protokollen, hvor de summerte skårene står. Du har normalt verken behov for eller rett til å se resten av protokollen, i og med at den er hemmelig fordi den inneholder deler av fasiten til WISC. Du har heller ikke forutsetning for å forstå den dersom du ikke er psykolog eller lisensiert WISC-bruker.
  • Hvis WISC er tatt hos PPT, er det Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) som regulerer foreldrenes adgang til å se skårene, særlig § 18 og utover. Hvis WISC er tatt hos BUP, har du som forelder rett til innsyn fordi resultatene er en del av journalen. Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om innsyn.

Resten av denne bloggposten sier litt om hva de to første sidene av protokollen sier.

Continue reading “Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser”