Coaching som én psykolog ser det

Trykket i Ukeavisen Ledelse 23. mars 2007.

Diskusjonen som har pågått mellom coacher, og coacher og psykologer de siste månedene i Ukeavisen Ledelse har stort sett gått meg hus forbi, men en setning fra en coach i en artikkel nylig fikk meg til å tenke. Poenget til coachen var at sjefer ikke kan være coacher fordi relasjonen blir for intim. Jeg vil gjerne resonnere litt rundt dette.

Continue reading “Coaching som én psykolog ser det”