Angriper ny coaching-metode

Det blir feil av coacher å bru­ke sta­ti­stikk fra ekte­skaps­råd­giv­ning til orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling, mener norsk psy­ko­log.

nb_NONorwegian