Fem år med WISC‑V

Fem år, 176 tes­ter, hoved­sa­ke­lig av barn som sli­ter på sko­len og hvor høy­be­ga­vel­se antas å være en del av pro­ble­ma­tik­ken.

Om høybegavede barn

Taxo­no­my is always a con­ten­tious issue becau­se the world does not come to us in neat litt­le pack­a­ges

nb_NONorwegian