Forskjellen på ledere i offentlig og privat sektor

Det er store kulturforskjeller i arbeidslivet mellom USA og Norden (det er forskjeller innad i Norden også, men USA er veldig forskjellig fra Norden på mange måter). Tross dette finnes det lite norsk forskning på ledelse av ordentlig vitenskapelig karakter, vi henter ting fra USA og håper det passer eller vi håper vi kan nok om kulturforskjellene til å tilpasse funnene til nordiske forhold.

Continue reading “Forskjellen på ledere i offentlig og privat sektor”

Hvorfor personalledelsen svikter i teknologibedrifter: Hva jeg har tenkt å snakke om på neste First Tuesday

Jeg har mast om å få være en av de som holder innlegg neste First Tusesday. Jeg vet ikke om det blir noe av. Her er det jeg har tenkt å snakke om, til glede for de som ikke kan møte opp og til skadefryd for alle dersom forslaget mitt ikke blir antatt.

I alle bedrifter, også teknologibedrifter, blir det sagt at medarbeiderne er den viktigste ressursen. Teknologibedrifter viser ved praksis at de ikke tar dette veldig alvorlig.

Continue reading “Hvorfor personalledelsen svikter i teknologibedrifter: Hva jeg har tenkt å snakke om på neste First Tuesday”