Hvorfor jeg tror coacher bare er ute etter penger

Noe av det førs­te jeg lær­te da jeg begyn­te å lære meg salg, er at man ikke skal snak­ke ned­set­ten­de om kon­kur­ren­te­ne. Det­te had­de vært et eksem­pel på dår­lig salg der­som jeg had­de sett på coacher som kon­kur­ren­ter.

Be om hjelp

Selv­mord hand­ler om tap av kon­troll og er den ulti­mate måten å gjen­vin­ne kon­troll på.

nb_NONorwegian