Døden bak spakene

En fly­ger styr­ter med vil­je det sivi­le rute­fly­et  han fører inn i fjell­veg­gen. Var han gal?

Nei, iføl­ge psy­kia­tri­en og retts­psy­kia­tri­en var han til­reg­ne­lig. Men hvor­dan kan en per­son som vel­ger å gjø­re noe sånt, være nor­mal og ikke gal? 

Det kom­mer an på. Her vil jeg skri­ve litt om hva det kom­mer an på. Con­ti­nue read­ing «Døden bak spa­ke­ne»