Kronikk til NRK Ytring: Richard Dakwin’s rett til å være drittsekk

Richard Dawkins, pro­fes­sor i bio­lo­gi ved Oxford, har sagt på Twit­ter at det vil være umo­ralsk å føde et barn med Downs syn­drom der­som man kan vel­ge. Arn­finn Petter­sen, som job­ber i Human-Etisk For­bund, mener at det er på tide at huma­nis­ter bry­ter med Dawkins på grunn av den­ne for­mu­le­rin­ga. I så fall vil jeg […]

Why Google will buy Twitter

The­re’s no doubt about it – Twit­ter is hot, and it’s hot among us old cod­gers. Or wan­na­be old cod­gers. Whate­ver. So what’s the most annoy­ing thing about Twit­ter? Twit­ter doesn’t sca­le, that’s what. Look­ing back: The nucle­ar near-disas­­ter of Three Mile Island

nb_NONorwegian