Hvorfor evnetesting er en nødvendig del av en rekrutteringsprosess

Nei, det skal jeg ikke skri­ve om her. Du skal høre om det den 28. febru­ar, skal du. Og det kan du lese alt om her Sted er BI Nyda­len og påmel­dings­frist er 7. febru­ar.

nb_NONorwegian