ADHD er ikke det du tror det er

En av de artigs­te tin­ge­ne jeg gjør, er å gi til­bake­mel­ding til men­nes­ker som bestil­ler Big 5‑testing av meg. Av og til får de mer på kjø­pet enn de fore­stil­te seg. En dia­gno­se, for eksem­pel. PDF-utga­­ve

Noen ord om ADHD: Det er ikke noe som alle gutter har.

Det er en rek­ke psy­ko­lo­ger som er med­lem av Men­sa, men bare én som er åpen om det. Det er svært få psy­ko­lo­ger som er dia­gnos­ti­sert med ADHD, og to som er åpne om det. Jeg har ufor­melt reg­net ut at det å være med­lem av Men­sa er ca. fire gan­ger så flaut som å ha ADHD.

nb_NONorwegian