Det forundrer visst folk at de gjenværende etter Utøya ikke får tilstrekkelig oppfølging.

Depre­sjon og post-trau­ma­tisk stress-syn­drom er ikke bare-bare. Her er litt om hva som må tas tak i etter Utøya.

Con­ti­nue read­ing «Det for­und­rer visst folk at de gjen­væ­ren­de etter Utøya ikke får til­strek­ke­lig opp­føl­ging.»

Jeg åpner en liten terapeutisk praksis

Hvor?

Her, i Helse­hu­set på Lille­strøm.

Når?

Over nytt­år, kan­skje før. To dager i uka.

For hvem?

Hoved­sa­ke­lig voks­ne som sli­ter med depre­sjon, midltiv­s­kri­se, let­te­re psy­kis­ke pla­ger.

Hvor bestiller jeg time?

Her. Eller ring 40061755.

Hva koster det?

Intro­duk­sjons­pris: 700,-/time. Ingen refu­sjons­rett, dess­ver­re, men ingen vente­lis­te, hel­ler.