Noen erfaringer med «Newton Elektronikk-koffert»

53020090-91A8-4560-988D-C856603265F0.jpg

Jeg har len­ge lurt på å gi unge­ne en mulig­het til å få ei slags inn­fø­ring i elek­tri­si­tet. Da jeg var liten var «Den lil­le elek­tri­ker» tem­me­lig ene­rå­den­de, men den har jeg ikke sett. Den loka­le bok­han­de­len had­de imid­ler­tid et sett som er mar­keds­ført av NRK, og det bor­ger jo for kva­li­tet. Her er litt om set­tet og litt om hva vi synes om det.

Con­ti­nue read­ing «Noen erfa­rin­ger med «New­ton Elekt­ro­nikk-kof­fert»»