WISC‑V er her!

Intel­li­gens­tes­ter måler ikke hele per­son­lig­he­ten, og sier ingen­ting om men­nes­kers ver­di.

Om høybegavede barn

Taxo­no­my is always a con­ten­tious issue becau­se the world does not come to us in neat litt­le pack­a­ges

Noen erfaringer med «Newton Elektronikk-koffert»

Jeg har len­ge lurt på å gi unge­ne en mulig­het til å få ei slags inn­fø­ring i elek­tri­si­tet. Da jeg var liten var «Den lil­le elek­tri­ker» tem­me­lig ene­rå­den­de, men den har jeg ikke sett. Den loka­le bok­han­de­len had­de imid­ler­tid et sett som er mar­keds­ført av NRK, og det bor­ger jo for kva­li­tet. Her er litt […]

nb_NONorwegian