Godt sagt om positivisme

Som psykolog med en, forstår jeg, over middels interesse for filosofi og vitenskapsteori støter jeg ofte på ordet «positivisme». Jeg vet at ordet er assosiert med visse mennesker, og at fletsteparten av dem virket på begynnelsen av 1900-tallet: Ernst Mach, Karl Popper, Sigmund Freud og Albert Einstein skal ha tilhørt denne skolen på et eller annet tidspunkt. Men det er liksom ikke dette som er den positivismen som jeg av og til blir beskyldt for å være tilhenger av. Her fikk jeg ei slags forklaring:

Continue reading “Godt sagt om positivisme”