Fem år med WISC‑V

Fem år, 176 tes­ter, hoved­sa­ke­lig av barn som sli­ter på sko­len og hvor høy­be­ga­vel­se antas å være en del av pro­ble­ma­tik­ken.

WISC‑V er her!

Intel­li­gens­tes­ter måler ikke hele per­son­lig­he­ten, og sier ingen­ting om men­nes­kers ver­di.

nb_NONorwegian