Hvordan lese en WISC

WISC er et verktøy for å kartlegge visse sider ved et barns måte å forstå, resonnere rundt, og oppfatte verden rundt seg. WISC brukes som diagnostisk verktøy av BUP og PPT, og er et av de mest brukte testverktøyene som brukes i Norge, muligens verden. WISC er i femte utgave, og det er først og fremst WISC-V jeg beskriver her.

Continue reading “Hvordan lese en WISC”