Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6-16

Det har vært ønske, formidlet til både Mensa og Lykkelige barn, å ha flere tilbud for privat WISC-testing av barn. Delvis fordi PPT nødig utreder barn bare dersom foreldre mistenker at barnet er begavet, og delvis fordi mange kommuner har lang ventetid hvor WISC-testing er en flaskehals. Mensa tilbyr privat WISC-testing nå.

Continue reading “Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6-16”

🙂

Noen ørsmå refleksjoner rundt dette med bruk av IQ-tester ved seleksjon og rekruttering

Jeg er blitt spurt om jeg mener at kandidater til stillinger bør intelligenstestes. Det korte svaret på dette spørsmålet er ja. Det lange svaret orker jeg ikke å skrive, men her er et mellomlangt svar. Det begynner med ja, men …

Continue reading “Noen ørsmå refleksjoner rundt dette med bruk av IQ-tester ved seleksjon og rekruttering”

🙂