Ny mobil – hjelp! II

I febru­ar 2008 spur­te jeg IT-Avi­­sens lese­re om de kun­ne anbe­fa­le en mobil basert på kri­te­ri­ene neden­un­der. Jeg kjøp­te den som leser­ne abe­fal­te, men unge­ne har vært flin­ke til å gi den en tid­lig død, og jeg spe­ku­le­rer på å kjø­pe en ny. Kri­te­ri­ene neden­un­der gjel­der fort­satt. Jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i […]

Itras By – et surrealistisk rollespill

Boka er sam­vit­tig­hetst­fullt ombruk­ket av under­teg­ne­de som førs­te opp­drag av den­slags på len­ge, og også det førs­te opp­dra­get på len­ge hvor jeg ikke bruk­te noen vari­ant av TeX (sniff).

Xerox, Microsoft og Apple: Hva som virkelig skjedde

Myte­ne om at Apple ble inspi­rert til å lage Macin­tosh av å besø­ke Xerox tyder på at under­vur­de­rin­gen av hvor vans­ke­lig det er å lage et godt bru­ker­grense­snitt er betrak­te­lig.

nb_NONorwegian