Hvor får man gjennomslagskraft, egentlig?

Nok en gang leser jeg noen som har skre­vet noe om et av fag­fel­te­ne mine. I det­te til­fel­let intel­li­gens­tes­ting, som ofte feil­ak­tig blir omtalt som IQ-tes­­ting. Artik­ke­len står i Aften­pos­ten i dag. Jeg har erfa­ring med at der­som jeg skri­ver til­svar, og helst hvor jeg gir mot­par­ten litt pep­per slik at det frem­står som en […]

nb_NONorwegian