Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kommet en del responser på blogginnlegget hvor jeg viser at dyktige organisasjonskonsulenter som har kjent hverandre lenge, ikke har den minste anelse om hvor smarte de er i forhold til hverandre. Nå viser det seg at litt peiling har de tross alt.  Continue reading “Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.”

Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6-16

Det har vært ønske, formidlet til både Mensa og Lykkelige barn, å ha flere tilbud for privat WISC-testing av barn. Delvis fordi PPT nødig utreder barn bare dersom foreldre mistenker at barnet er begavet, og delvis fordi mange kommuner har lang ventetid hvor WISC-testing er en flaskehals. Mensa tilbyr privat WISC-testing nå.

Continue reading “Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6-16”

Hvor får man gjennomslagskraft, egentlig?

Nok en gang leser jeg noen som har skrevet noe om et av fagfeltene mine.

I dette tilfellet intelligenstesting, som ofte feilaktig blir omtalt som IQ-testing. Artikkelen står i Aftenposten i dag.

Jeg har erfaring med at dersom jeg skriver tilsvar, og helst hvor jeg gir motparten litt pepper slik at det fremstår som en krangel (ofte feilaktig omtalt som konflikt), så kommer det på trykk. Det jeg lurer på er,

  1. Er det noen som bryr seg?
  2. Hvis få eller ingen, ville flere ha brydd seg om jeg publiserte et annet sted?
  3. I så fall, hvor?

I disse sosiale medier-tider: Er det andre steder enn Aftenposten en relativt anonym synser med formidlingslyst faktisk blir lest? Eller er det tross alt fortsatt papir som gjelder?