banalens ytterpunkter

Det er ikke til å komme fra at jeg har lest en god del tung litteratur. jeg har et grunnfag i kunstig intelligens og en profesjonseksamen i psykologi, og har tilmed lest bøker som ikke sto på pensumlista. og var det noe vi lærte da vi studerte, så er det at terapi er, i mangel av et dekkende norsk ord, profound. Det handler tross alt om ånd. Psyke. Ψ.

Continue reading “banalens ytterpunkter”

Variasjoner over Mindfulness

Jeg ble utsatt for Mindfulness i en tidligere jobb da jeg jobbet sammen med Rebekka Egeland som hadde skrevet bok om temaet. Den har jeg ikke lest. Jeg har lest det Steven C. Hayes har skrevet, rent generelt, om terapi og Mindfulness. Vel, ikke bare hva han har skrevet. Men mye av det han og hans krets har skrevet i det siste. 

Continue reading “Variasjoner over Mindfulness”