Tre år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdekket i en rekke sammenhenger i det siste, sliter mange begavede barn på skolen, muligens (og spør du meg, sannsynligvis) fordi skolen ikke gir disse barna et tilbud som passer for dem. Årsakene til dette vil jeg diskutere andre steder. Her vil jeg se litt på påstanden om hvorvidt barna som sliter faktisk er begavede, eller om det er noe foreldrene bare tror. Continue reading “Tre år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering”

Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

For å ta det viktigste først:

  • WISC er en IQ-test. PPT er instruert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en IQ-test, og har barnet ditt tatt WISC, så er IQ (blant annet) blitt målt.

Continue reading “Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?”

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det viktigste først:

  • WISC er en intelligenstest. PPT er instruert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intelligenstest, og har barnet ditt tatt WISC, så er intelligens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår.
  • Du har rett til å få kopi av de to første sidene av protokollen, hvor de summerte skårene står. Du har normalt verken behov for eller rett til å se resten av protokollen, i og med at den er hemmelig fordi den inneholder deler av fasiten til WISC. Du har heller ikke forutsetning for å forstå den dersom du ikke er psykolog eller lisensiert WISC-bruker.
  • Hvis WISC er tatt hos PPT, er det Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) som regulerer foreldrenes adgang til å se skårene, særlig § 18 og utover. Hvis WISC er tatt hos BUP, har du som forelder rett til innsyn fordi resultatene er en del av journalen. Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om innsyn.

Resten av denne bloggposten sier litt om hva de to første sidene av protokollen sier.

(more…)

Et år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdekket i en rekke artikler i Stavanger Aftenblad den siste tida, sliter mange begavede barn på skolen, muligens (og spør du meg, sannsynligvis) fordi skolen ikke gir disse barna et tilbud som passer for dem. Årsakene til dette vil jeg diskutere andre steder. Her vil jeg se litt på påstanden om hvorvidt barna som sliter faktisk er begavede, eller om det er noe foreldrene bare tror.

Continue reading “Et år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering”

Om begavede barn og to lærere som ikke ønsker å forstå dem

Den faste leseren av denne bloggen vil muligens ha fått med seg at når jeg ikke blogger, er jeg psykolog, og noe av det jeg jobber med som psykolog, er begavede barn som er mistiplasset i skolen (hva jeg er når jeg blogger kan man saktens spekulere i). Det er nylig kommet to blogg-artikler fra lærere:

hvor det solid dokumenteres at det er all mulig grunn til å støtte arbeidet for de begavede barn.

I den sammenhengen vi snakker om nå, finnes det hovedsakelig to slags begavede barn: De som skårer høyt på IQ-tester og hvor prestasjonene på skolen ikke står i stil med dette: Altså de hvor verken lærere, foreldre eller barn forstår at barnet burde ha prestert mye bedre. Også er det de som helt klart er skoleflinke. I denne sammenhengen snakker vi altså om barn som helt spesifikt har en egen begavelse når det gjelder det å kunne tenke. 

Skolen, PPT og BUP (de to sistnevnte er da instanser som har som oppgave å veilede evt. gi terapi til barn som er mistilpasset) har normalt solid kompetanse på barn med atferdsvansker eller lærevansker. Grunnen til at noen psykologer, f.eks. jeg, er opptatt av begavede barn er at også begavede barn kan ha utfordringer på skolen. Disse utfordringene, som det gis to eklatante eksempler på i det følgende, er ikke så godt forstått.

Jeg vil i det følgende gjøre mitt for at to lærere føler seg støtt

Continue reading “Om begavede barn og to lærere som ikke ønsker å forstå dem”

Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6-16

Det har vært ønske, formidlet til både Mensa og Lykkelige barn, å ha flere tilbud for privat WISC-testing av barn. Delvis fordi PPT nødig utreder barn bare dersom foreldre mistenker at barnet er begavet, og delvis fordi mange kommuner har lang ventetid hvor WISC-testing er en flaskehals. Mensa tilbyr privat WISC-testing nå.

Continue reading “Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6-16”