Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?

Jeg blir temmelig ofte, og en god del i det siste pga visse blogginnlegg, spurt om hvilke tester man bør være sertifisert på. Jeg lurer på å stille det litt på hodet: Hvem er interessert i et kurs hvor man lærer det personlighetstestene viser?

Continue reading “Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?”

Om artikkelen som skal vise at homøopatsk medisin reduserer behovet for antibiotika

Jeg ser på Gunnar Tjomlids artikkel om homøopatisk forskning. Altså om at forskning som viser at homøopatisk medisin virker, skal brukes for alt den er verdt, mens forskning som viser at den ikke virker, skyldes begrensninger i vitenskapen. Men den artikkelen Tjomlid skriver om som viser at homøopatisk medisin virker – viser den egentlig det? 

Continue reading “Om artikkelen som skal vise at homøopatsk medisin reduserer behovet for antibiotika”

PISA meg her og PISA meg der

Jeg var på TV her om dagen, shanghaiet inn til Morgennyhetene i NRK pga Twitter. Innslaget kan du se her. I det følgende vil jeg fortelle hva jeg skulle ha sagt. Konklusjonen er helt nederst, så les den først om du synes fagstoffet blir litt tungt.

Continue reading “PISA meg her og PISA meg der”

Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste

Forskningen viser at dersom det skal være stor sjanse for å velge riktig medarbeider av de som søker til en stilling, er det nødvendig å vite svært mye om stillingen på forhånd, og å bruke formelle metoder. Magefølelsen, som mange mener vi ikke må glemme, kan være til god hjelp hvis ambisjonsnivået bare er å finne en som ikke må sies opp. Det er veldig lite bevissthet rundt det at det er forskjell på folk, og at de beste yter svært mye mer enn de som bare er middels.  Nyttekalkulatoren er et forsøk på å illustrere dette. Men hvor flinke er bedrifter til å legge til rette for å være tryggest mulig på at den de ansetter, er den beste de kunne ha valgt?  Ikke imponerende flinke, viser undersøkelsen.

Continue reading “Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste”

Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Nævdal, Dr.Scient i miljø- og ressursøkonomi, Seniorforsker ved Frischsenteret forteller oss i Dagbladet at

vår viten om dette [biologi] er så begrenset at om en skal bruke biologisk kunnskap for å utforme for eksempel sosialpolitikk, kan man gjøre riktig stor skade.

Dette er feil og historieløst. I det følgende vil jeg forklare hvorfor.

Continue reading “Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.”