Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kommet en del responser på blogginnlegget hvor jeg viser at dyktige organisasjonskonsulenter som har kjent hverandre lenge, ikke har den minste anelse om hvor smarte de er i forhold til hverandre. Nå viser det seg at litt peiling har de tross alt.  Continue reading “Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.”

Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

Jeg hører det av og til. Nei, ofte. Som motivasjon for å søke ei stilling eller en utdannelse. Jeg vil jobbe med mennesker.

Hvis du er leder innen et yrke hvor det jobbes med mennesker: Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

Continue reading “Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.”

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det viktigste først:

  • WISC er en intelligenstest. PPT er instruert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intelligenstest, og har barnet ditt tatt WISC, så er intelligens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår.
  • Du har rett til å få kopi av de to første sidene av protokollen, hvor de summerte skårene står. Du har normalt verken behov for eller rett til å se resten av protokollen, i og med at den er hemmelig fordi den inneholder deler av fasiten til WISC. Du har heller ikke forutsetning for å forstå den dersom du ikke er psykolog eller lisensiert WISC-bruker.
  • Hvis WISC er tatt hos PPT, er det Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) som regulerer foreldrenes adgang til å se skårene, særlig § 18 og utover. Hvis WISC er tatt hos BUP, har du som forelder rett til innsyn fordi resultatene er en del av journalen. Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om innsyn.

Resten av denne bloggposten sier litt om hva de to første sidene av protokollen sier.

(more…)

Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?

Jeg blir temmelig ofte, og en god del i det siste pga visse blogginnlegg, spurt om hvilke tester man bør være sertifisert på. Jeg lurer på å stille det litt på hodet: Hvem er interessert i et kurs hvor man lærer det personlighetstestene viser?

Continue reading “Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?”